3/13/2556

นิทานก่อนนอน ลูกเป็ดขี้เหร่

ลูกเป็ดขี้เหร่" เป็นนิทานของนักเล่านิทานชื่อดัง แอนเดอร์เสน นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานเรื่องเอกเรื่องหนึ่งในจำนวนหลายเรื่องของเขา แต่งขึ้นในปีค.ศ. 1835 ใช้บรรยากาศเป็นภาพสร้างสรรของนิทาน ในชนบทของประเทศเดนมาร์กเมืองเกิดของเขาเลยทีเดียว
...นิทานเรื่องนี้เขาต้องการเน้นถึงการผจญภัยและการเจริญเติบโตอย่างน่าสงสาร ของไข่หงส์ใบหนึ่งที่เคราะห์ร้ายพัดหลงเข้าไปอยู่ในเล้าเป็ดที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ของมัน ผลเลยต้องกลายมาเป็น"ลูกเป็ดขี้เหร่ "อย่างที่ว่า....
ข้อคิดของนิทานเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่า... แม้จะอ่อนแอมากมายเพียงใด ถ้าเชื่อในอำนาจของพระเจ้า จงอย่าท้อถอย...มีชีวิต อยู่ให้จงได้ แล้วสักวันความสุขก็จะมาถึง....เชื่อสิ...

 

 

 

3/09/2556

นิทานชาดก กันทคลกชาดก

นิทานชาดก กันทคลกชาดก

 

ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภพระเทวทัตผู้เลียนแบบอย่างพระองค์แล้วถึงความพินาศ ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า...

     กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกหัวขวานชื่อขทิรวนิยะ เที่ยวหากินอาหารอยู่ในป่าไม้ตะเคียนแห่งหนึ่ง มีเพื่อนนกหัวขวานตัวหนึ่งชื่อกันทคลกะ เที่ยวหากินอาหารอยู่ในป่าไม้ทองหลางแห่งหนึ่ง
     ในวันหนึ่ง นกกันทคลกะมาหานกขทิรวนิยะที่ป่าไม้ตะเคียน นกขทิรวนิยะดีใจที่เพื่อนมาเยี่ยมจึงพาเพื่อนไปที่ต้นตะเคียนต้นหนึ่ง ใช้จะงอยปากเคาะต้นตะเคียนคาบตัวหนอนให้พื่อนกินอย่างอร่อย หกกันทคลกะเห็นเพื่อนส่งอาหารมาให้กิน ก็คิดอยากจะลองหากินแบบเพื่อนดูบ้างจึงพูดขึ้นว่า
     "สหาย อย่าได้ลำบากเลย เราจะหากินในป่าตะเรียนด้วยตัวของเราเอง"
     นกขทิรวนิยะพูดห้ามว่า "สหาย ท่านเคยหากินอยู่แต่ในเขตป่าไม้ไม่มีแก่น ไม้ตะเคียนเป็นไม้มีแก่น ท่านจะไหวหรือ ?"
     นกกันทคลกะพูดว่า "เราก็นกหัวขวานเหมือนกันกับท่านนี่"

     ว่าแล้วก็ผลุนผันไปเอาจะงอยปากเคาะต้นตะเคียนต้นหนึ่งสุดแรงเกิด ดัง "ป๊อก ๆ ๆ" ทันใดนั่นเองจะงอยปากของมันได้หักทันทีตาทะลักออก หัวแตกตกจากต้นไม้ลงพื้นดิน นอนดิ้นไปมาได้ร้องถามก่อนสิ้นใจว่า
     "สหาย ต้นไม้ที่มีใบละเอียด มีหนามนี้เป็นต้นอะไร เราเจาะเพียงครั้งเดียว ทำให้สมองไหลหัวแตกเสียแล้ว
นกขิทรวนิยะได้ร้องตอบเป็นคาถาว่า
     "นกกันทคลกะ เมื่อเจาะหมู่ไม้ในป่าได้เคยเที่ยวเจาะแต่ไม้แห้งที่ไม่มีแก่น ภายหลังมาพบต้นตะเคียนซึ่งมีแก่นโดยธรรมชาติ ได้ทำลายกระหม่อมที่ต้นตะเคียนนั้นแล้ว"นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

อย่าอวดเก่งในสิ่งที่ตนเองไม่ชำนาญ

 

 

 

 

 

3/05/2556

นิทานเรื่อง หญิงชรากับหมาป่า

นิทานเรื่อง หญิงชรากับหมาป่า

 

 

นิทานเรื่อง หญิงชรากับหมาป่า

 

หมาป่าหิวโซตัวหนึ่งเดินหาอาหารในป่ากว้าง  แต่ก็ไม่สามารถหาอาหารได้  จนกระทั่งถึงสระน้ำใหญ่   ก็ลงไปจับปลา  แต่ทว่า หมาป่าก็ไม่สามารถหาจับปลามาเป็นอาหารได้ ….

 

 

 

นิทานชาดก ยอดหญิงกตัญญู

นิทานชาดก  ยอดหญิงกตัญญู

.

สมัยพุทธกาล ณ แคว้นโกศล มีโจรกลุ่มหนึ่งปล้นสะดมชาวบ้านแล้วหนีไป ชาวบ้านจึงพากันหาโจรจนมาถึงหมู่บ้านชายแด­นแห่งหนึ่ง พบชาย ๓ คนกำลังไถนาอยู่ จึงคิดว่าเป็นโจรปลอมเป็นชาวนา จึงจับกุมทุบตีแล้วคุมตัวมาถวายพระเจ้าโกศ­ล
.....ต่อ มา ได้มีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง เดินร้องให้รำพันรอบๆ พระราชวัง ขอพระราชทานเครื่องนุ่งห่ม ความทราบถึงพระเจ้าโกศล พระองค์มีรับสั่งให้นำผ้าสาฎกไปมอบให้แก่น­าง แต่นางกลับยิ่งร้องไห้หนักขึ้นและกล่าว "ขอพระราชทานเครื่องนุ่งห่ม คือสามี"
.....ราชบุรุษ จึงนำนางไปเข้าเฝ้า พระเจ้าโกศลได้ทรงซักถาม นางจึงว่า "สามีชื่อว่าเครื่องนุ่งห่มของหญิง เมื่อไม่มีสามี แม้จะนุ่งห่มผ้าราคาตั้ง ๑,๐๐๐ กษาปณ์ ก็ชื่อว่าหญิงเปลือยอยู่นั่นเอง แม่น้ำไม่มีน้ำ ชื่อว่าเปลือย แว่นแคว้นไม่มีราชา ชื่อว่าเปลือย หญิงปราศจากสามี ถึงจะมีพี่น้องตั้ง ๑๐ คน ก็ชื่อว่าเปลือย"
.....พระเจ้าโกศลเกิดเลื่อมใสจึงตรัสคืนชา­ยหนึ่งคนให้ นางจึงขอพี่ชายและให้เหตุผลว่า ถ้ายังมีชีวิตย่อมหาสามีใหม่และมีบุตรใหม่­ได้ แต่บิดามารดาได้สิ้นชีวิตไปแล้ว ไม่อาจจะมีพี่ชายได้อีก พระเจ้าโกศลเห็นความฉลาดของนางจึงโปรดไว้ช­ีวิตชายทั้งสาม
.....เรื่องดังกล่าวเลื่องลือแม้กระทั่งใน­หมู่ภิกษุ ความทราบถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงระลึกชาติหนหลังด้วยบุพเพนิวาสา­นุสติญาณ แล้วตรัสเล่า อุจฉังคชาดก
----------------------------------------­----
:: ข้อคิดจากชาดก :: ๑. ผู้ที่มีหน้าที่ปราบปราม นำคนผิดมาลงโทษ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่าจับคนด้วยเพียงการคาดคะเน เพราะการลงโทษคนบริสุทธิ์เป็นบาปอย่างยิ่ง การปล่อยคนผิดไป ๑๐๐ คน ยังดีกว่าการลงโทษคนบริสุทธิ์เพียงคนเดียว
.....๒. คนเราควรหาโอกาส "ตอบแทนคุณ" ของผู้ที่มีพระคุณต่อเราอยู่เสมอ
.....๓. ผู้ที่รู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณ ย่อมไม่ถึงความตกต่ำอย่างแน่นอน
.....๔. ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรม แม้ความตายมาถึงตัว ก็มีสติตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว สามารถเผชิญความตายโดยอาจหาญ ย่อมเป็นผู้ที่ "ประสบสุขได้แม้ในยามทุกข์"
.....๕. พี่น้องกันนั้น "ฆ่ากันไม่ตาย ขายกันไม่หมด" แม้จะมีเรื่องผิดใจกันอย่างไร แต่เมื่อมีเรื่องเดือดร้อน ย่อมพึ่งพากันได้

 

 

3/03/2556

นิทานอีสป คันธนูของอีสป

วันหนึ่งในนครเอเธนส์ เมื่อชาวเมืองเห็นอีสปเล่นลูกหินหัวเราะเฮฮาอยู่กับพวกเด็กๆ ต่างพากันวิพากษ์วิจารร์กันว่าอีสปคงจะเป็นบ้าบอไปแล้วและพากันหัวเราะด้วย ความขบขัน อีสปเคยแต่หัวเราะเยาะผู้อื่น

เมื่อเห็นคนมายืนหัวเราะเยาะตนจึงนำคันธนูไปวางไว้กลางถนน บอกกับคนทั้งหลายว่านี่เป็นปริศนาธรรม ใครจะสามารถอธิบายความหมายได้บ้าง

ชาวนครเอเธนส์ต่างตริตรองมองข้อคิดจากปริศนาธรรมของอีสปอย่างไรก็ไม่เข้าใจ

ในที่สุดอีสปจึงเฉลยว่า "ชีวิตของมนุษย์หากรู้จักการผ่อนคลายความตึงเครียด ก็จะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี เปรียบเสมือนคันธนูที่ผ่อนสายไว้ หากผู้ใดวันทั้งวันเอาแต่เคร่งขรึมเคร่งเครียด ย่อมไม่ผิดอะไรกับธนูที่ขึ้นสายเอาไว้ตลอดเวลา ไม่ช้ามันก็จะหย่อนยานหมดสมรรถภาพอายุการใช้งานสั้น ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเล่นหัวสนุกสนานกับพวกเด็กๆ"

 

 

 

 

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “ชีวิตคนจะมีความสุขได้ ถ้ารู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว”

 

 

 

 

 

 

3/01/2556

เพลงพาเหรดสระโอ …น่ารักมากมาย

เพลงพาเหรดสระโอ….

เต่าตัวลายตามหาฮิปโป เป็ดพุงโรเดินซัดเดินโซ

มดตัวนิดมีฤิทธิ์เดโช งูตัวร้ายนิสัยเลโล

ไก่ตัวใหญ่ออกไข่ใบโต ลิงจอมโว คุยโม้เมโม……

นิทานชาดกวัฏฏกาชาดก

นิทานชาดก  วัฏฏกาชาดก

 

นิทานชาดก

เป็นเรื่องของการอธิษฐาน อธิษฐานจิตอย่างไรให้ถูกต้องและเป็นจริงได้ หลักการอธิษฐานขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิต เราควรยังจิตนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ทบทวนศีล 5 ให้บริสุทธิ์

 

 

Popular Posts

 

© 2013 นิทานก่อนนอนสอนลูก. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top