5/29/2553

คำเตือนจากผู้อาวุโส

02:27

แกะ_นิทานก่อนนอน

 

 

สุนัขป่าฝูงหนึ่งส่งตัวแทนไปเสนอข้อตกลงบางอย่างกับแกะฝูงหนึ่งเพื่ออยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขตราบชั่วกาลนานของทั้งสองฝ่าย ข้อเสนอนั้นคือให้ร่วมมือกันฆ่าฝูงสุนัขเลี้ยงแกะให้ตายทันที

บรรดาแกะที่โง่เขลาทั้งหลายต่างเห็นพ้องด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว แต่แกะชราตัวหนึ่งซึ่งประสบการณ์ชีวิตที่ยาวนานหลาย

ปีได้สร้างสติปัญญาอันปราดเปรื่องให้มันพูดกับตัวแทนของพวกสุนัขป่าว่า “พวกเราจะหวังว่าจะอยู่ร่วมกับพวกเจ้าด้วยความสงบได้อย่างไร เพราะแม้จะมีฝูงสุนัขคอบปกป้องอยู่ พวกเราก็ไม่เคยปลอดภัยจากการซุ่มโจมตีอันโหดร้ายของพวกเจ้าเลย !”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้

อย่าหลงเชื่อคำของศัตรูเพราะภัยอันตรายจะมาถึงตัว
Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 นิทานก่อนนอนสอนลูก. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top