4/20/2553

นิทานเรื่อง วิธีทำให้คนอื่นเห็นความสำคัญและรักตัวเอง

00:50

รัก

นานมาแล้ว มีศิษย์ของเล่าจื้อคนหนึ่ง เป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่าง เวลาไปพักแรมไปไหนจะมีคนมาต้อนรับคอยโค้งคำนับ

วันหนึ่งศิษย์ของเล่าจื้อผู้นี้ไปต้อนรับเล่าจื้อ เล่าจื้อพูดกับเขาว่า

“ฉันคงไม่สามารถสอนเจ้าต่อไปได้แล้ว”

คำพูดของเล่าจื้อ ทำให้เขางงมาก จึงอ้อนวอนว่า

“ข้าพเจ้าบกพร่องสิ่งใดหรือ โปรดสอนข้าพเจ้าเถิด”

เล่าจื้อจึงตวาดว่า

“ไอ้จองหอง ที่สะอาดกลับทำเปื้อน ที่เต็มกลับทำพร่อง”

เขาได้นำคำตวาดของเล่าจื้อมาคิด เมื่อคิดได้แล้วจึงนำมาปรับปรุงตัวเองเสียใหม่ ไม่เจ้ายศ เจ้าอย่างต่อไป มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ และมักจะสอนลูกศิษย์ของตนต่อมาว่า

“ถ้าเราคิดว่าตัวเราเป็นคนสำคัญ ก็จะไม่มีความสำคัญไว้ให้คนอื่นเห็น แต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่สำคัญ คนอื่นก็จะเห็นความสำคัญและรักในตัวเรา”.

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

หากเราคิดว่าตัวเราเป็นคนสำคัญ

ก็จะไม่มีความสำคัญไว้ให้คนอื่นเห็น

แต่หากเราคิดว่าเราไม่สำคัญ

คนอื่นก็จะเห็นความสำคัญและรักในตัวเรา

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

© 2013 นิทานก่อนนอนสอนลูก. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top