1/02/2553

นิทานก่อนนอนสอนลูก เรือง ขาดๆ เกินๆ

09:00

นานมาแล้ว มีคนถามขงจิ้อว่า

“ชาย ๔ คน นั้น มีอะไรดีกว่าท่าน แล้วทำไมพวกเขาจึงยอมเป็นศิษย์รับใช้ท่าน ?”

“เขามีดีอย่างไร ?” ขงจื้อถาม แล้วผู้ถามขงจื้อก็ตอบว่า

“ชายคนที่ ๑ นั้นพูดเก่งกว่าท่าน

ชายคนที่ ๒ นั้นมีเมตตากว่าท่าน

ชายคนที่ ๓ มีท่าทางสง่างามกว่าท่าน

ชายคนที่ ๔ มีความกล้าหาญมากกว่าท่าน”

เมื่อขงจิ้งได้ฟังเช่นนั้น จึงกล่าวว่า “เหตุที่ชายทั้ง ๔ คน ยอมเป็นศิษย์รับใช้ข้าพเจ้านั้น เป็นเพราะ

 นิทาน

 

ชายคนที่ ๑ พูดเก่ง แต่ไม่รู้จักสำรวมปาก

ชายคนที่ ๒ มีเมตตาจริง แต่บางครั้งก็เมตตามากเกินไป จนสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง

ชายคนที่ ๓ ก็วางท่าสง่าเสียจนไม่รู้จักถ่อมตัว

ชายคนที่ ๔ ก็กล้าเสียจนบ้าบิ่น

ถ้าจะยกสิ่งที่ชายทั้ง ๔ มีรวมกันมาให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะไม่ขอรับ เพราะสิ่งที่พวกเขาขาดนั้น มีอยู่ในตัวข้าพเจ้า พวกเขาจึงมอบตัวเป็นศิษย์รับใช้ข้าพเจ้า”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำอะไรให้แต่พอดี อย่ามีจนเกินควรWritten by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

© 2013 นิทานก่อนนอนสอนลูก. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top